สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


 

วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
เรื่อง "การคลายความเครียดด้วยตนเองในผู้สูงอายุด้วยวิธีการผสมผสาน" เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการคลายความเครียดด้วยตนเองในผู้สูงอายุด้วยวิธีการผสมผสาน
และมีทักษะในการฝึกท่าการออกกำลังกาย การหายใจ และการกดจุดผ่อนคลาย
เพื่อคลายความเครียดด้วยตนเองในผู้สูงอายุ โดยมี...วิทยากร
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี