สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
เรื่อง "การเพิ่มสมรรถนะการทำงานของสมอง (Cognitive Ability) ในผู้สูงอายุ" เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารสมองร่วมกับการฝึกหายใจเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานของสมอง
และมีทักษะในการฝึกบริหารสมองร่วมกับการฝึกหายใจเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำงานของสมอง โดยมี...วิทยากร
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี