สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา