สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นิสิต วิทยาลัยฯ
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ วัดบางพระวรวิหาร ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี