สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


พิธีแสดงความอาลัย สำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดิน สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
"หนึ่งศิลป์หนึ่งชีวี ร้อยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ"

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยฯ ร่วมงานพิธีแสดงความอาลัย สำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดิน สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร "หนึ่งศิลป์หนึ่งชีวี ร้อยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ"
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยบูรพา