สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       


คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรม
"แสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
จัดโดยเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙