สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา
 
 
       

ผศ.ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี คณบดีวิทยาลัยฯ และ รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม เข้าร่วมงาน
“200 งานวิจัย 200 งานพัฒนา” ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ 3 จังหวัด ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา(มบ.). ได้รับมอบหมายเป็นแกนกลางในการระดมนักวิจัย
ประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก กว่า 200 คน เข้ามาช่วยเหลือฟรีแบบให้เปล่า
แก้ปัญหาให้นักธุรกิจ ด้วยการรับโจทย์ปัญหา โจทย์พัฒนาธุรกิจ พัฒนาพาณิชย์ต่าง ๆ อุตสาหกรรม จากผู้ประกอบการใน 3 จังหวัด
คือ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา โดยใช้โปรแกรม Matching Researchers and Businessman for Research เพื่อให้นักธุรกิจและนักวิจัยได้จับคู่กันอย่างเหมาะสม ขานรับการขยายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัด เพราะธุรกิจในระเบียงเศรษฐกิจนี้สามารถส่งสินค้าไปสู่ต่างประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่มอาเซียน กลุ่ม 10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศจีน ประเทศเอเชียใต้ ประเทศในกลุ่มยุโรปและอื่นๆ

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรม

ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี