ที่อยู่วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131

โทรศัพท์ : 038-102077
โทรสาร : 0-3839-3484
อีเมล์ : rmcs@buu.ac.th