วัน: 19/1/2561
เปิดกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวแม่น้ำบางปะกง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ที่ตลาดน้ำบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเทิงเทรา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในแม่น้ำบางประกง ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี คณบดีวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์ นิสิตประดับปริญญาเอก และตัวแทนจากบริษัท วัชร มารีน จำกัด จำนวนกว่า 30 คน โดยแม่น้ำบางปะกง เป็นแหล่งน้ำที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งสร้างอาชีพที่สำคัญของชาวฉะเชิงเทราจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวฉะเทิงเทรา นอกจากนี้บริเวณสองฝั่งแม่น้ำยังเป็นที่ตั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร วัดสมานรัตนาราม ที่ประดิษฐานพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย...

https://www.matichon.co.th/news/802273
อัลบั้มภาพอื่นๆ