วัน: 22/1/2561
กองบรรณาธิการวารสารจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำวารสารวิชาการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 คณะผู้ศึกษาดูงานจากกองบรรณาธิการวารสารจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำวารสารวิชาการกับวารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  ณ ห้อง 107 อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
อัลบั้มภาพอื่นๆ