วัน: 20/2/2561
การบรรยายพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ RMCS

การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ) เมื่อวันเสาร์ วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง "Clinical, experiment, and neurobiological aspects of fears" โดย Dr.Carlos Coelho, Postdoctoral research fellow, คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เรื่อง "Brain stimulation: A future direction for research at RMCS" โดย อาจารย์ ดร.พีร วงศ์อุปราช, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ และอาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา

ณ ห้องประชุม 207 อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
อัลบั้มภาพอื่นๆ