วัน: 15/5/2561
แสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2561
อัลบั้มภาพอื่นๆ