วัน: 8/6/2561
โครงการ “การเพิ่มสมรรถนะการทำงานของสมอง (Cognitive Ability) ในผู้สูงอายุ”

ดร.ปรัชญา แก้วแก่น ดร.กนก พานทอง ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์ ดร.ยุทธนา จันทะขิน เป็นวิทยากรโครงการ “การเพิ่มสมรรถนะการทำงานของสมอง (Cognitive Ability) ในผู้สูงอายุ” ในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี