สถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาการปัญญา

 

โครงการอบรม ประจำปี 2561

กำหนดการจัดอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561

Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
          และแบบฟอร์มสมัครสมาชิก

สมัคร Online

  Download หนังสือรับรอง    (*Word)

แนะนำสถานที่พัก


ติดตามรูปภาพและกิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง Facebook