ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
ข้อมูลลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

คนสร้างฝายชีวิต ตามแนวคิดของ “ พ่อ ” เพื่อต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เกื้อกูลธรรมชาติ รัฐ-ราช ร่วมมือ

1 ทศวรรษ RMCS พาคุณเที่ยว

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๑๐ ปี

แข่งขันกอล์ฟการกุศล 1 ทศวรรษ RMCS

ทุน วช. ประจำปีการศึกษา 2561

ปฎิทินการประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2559-2560

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐