โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๑๐ ปี

 

 

>>> รายละเอียดกำหนดการ ดังเอกสารแนบ <<<

   

 >>> ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน <<<

 

ในการนี้ขอแจ้งเรื่องสมทบทุนการจัดงานคนละ 500 บาท (สิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วมสมทบทุนจะได้รับเสื้อครบรอบ10 ปี RMCS) ตั้งแต่รหัส 51-60 ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (ป.โทและป.เอก) โดยตัวแทนรุ่นเก็บรวบรวมและนำส่งหรือโอนเลขที่บัญชีไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีนางสาวสุวภา บุญอุไร เลขที่บัญชี 796-2-01991-9 ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
1 ทศวรรษ RMCS พาคุณเที่ยว

ข้อมูลลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ครบรอบ ๑๐ ปี

ทุน วช. ประจำปีการศึกษา 2561

ประมวลรายชื่อวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐

คนสร้างฝายชีวิต ตามแนวคิดของ “ พ่อ ” เพื่อต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์ เกื้อกูลธรรมชาติ รัฐ-ราช ร่วมมือ

ปฎิทินการประชุมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 2559-2560

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐