เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ RMCS – DIPSCO Workshop: Blending theories and techniques in brain imaging เริ่มเวลา 14.30 น. เป็นต้นไป สามารถเข้าร่วมผ่านทางลิงค์ ID และรหัสด้านล่าง

https://unitn.zoom.us/j/86800448546

Meeting ID: 868 0044 8546
Passcode: 963952

.
อย่าพลาดงานดีและฟรี
เป็นความร่วมมือระหว่าง College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University, Thailand VS Department of Psychology and Cognitive Science, Trento University, Italy.