วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญาขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ
 
หัวข้อ “Blending Theories and Techniques in Brain Imaging: Some examples from ongoing studies.”
 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
 
โดยเป็นความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของหน่วยวิจัยวิทยาการปัญญาและนวัตกรรม วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา และภาควิชาจิตวิทยาและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยเทรนโต้ ประเทศอิตาลี (Department of Psychology and Cognitive Science, Trento University, Italy)
 
🧠 หัวข้อและวิทยากรบรรยาย 🧠 ได้แก่
📍 Numerical cognition and mathematical abilities among six- and seven-year-old children: Structural Equation Modeling and Artificial Neural Networks – บรรยายโดย Peera Wongupparaj (RMCS)
 
📍 Combining functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) and Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) in human brain studies – บรรยายโดย Nicola de Pisapia (DiPSCo)
 
📍 Impact of diabetes on cognition – บรรยายโดย Yoottana Janthakhin (RMCS)
 
📍 Using machine learning to classify personality and predict emotion regulation abilities from brain structural data – บรรยายโดย Alessandro Grecucci (DiPSCo)
 
📍 Gut-brain axis and neurodegenerative diseases บรรยายโดย Pratchaya Kaewkaen (RMCS)
 
📍 Probing the boundaries between cognition and action using electroencephalography and electromyography – บรรยายโดย Michele Scaltritti (DiPSCo)
 
‼ การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย
 

สามารถลงทะเบียนได้ที่ >>>  http://bit.ly/3rZFTnV