ศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professors)

Prof.-Dr.-LARRY-R.NELSON.jpg

Prof. Larry R. Nelson

Curtin University, Australia
Remo-job2.jpg

Prof. Remo Job

University of Trento, Italy
Prof.-Dr.-Leonard-D.-Zaichkowsky2.jpg

Prof. Leonard D. Zaichkowsky

Boston University, USA
Prof.-Dr.-Jocelyn-Faubert2.jpg

Prof. Jocelyn Faubert

University of Montreal, Canada
Ronan-Reilly.jpg

Prof. Ronan Reilly

Maynooth University, Ireland
Prof.-Dr.-Fernando-Barbosa2.jpg

Prof. Fernando Barbosa

University of Proto, Portugal
Roi-Cohen-Kadosh.jpg

Prof. Roi Cohen Kadosh

University of Oxford, UK
Prof.-Robin-Humphrey.jpg

Prof. Robin Humphrey

University of Newcastle, UK
sebastian-pannasch.jpeg

Prof. Sebastian Pannasch

Technische Universität Dresden, Germany
CachedImage.png

Prof. Robin G. Morris

King's College London, UK
jimmy_.jpg

Prof. Jimmy de la Torre

University of Hong Kong