คณาจารย์

prattawadee2.jpg

รศ.ดร.ภัทราวดี มากมี

Assoc. Prof. Pattrawadee Makmee, Ph.D.
poonpong2.jpg

รศ.ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

Assoc. Prof. Poonpong Suksawang, Ph.D.
.กนก-เวป-2.jpg

ดร.กนก พานทอง

Kanok Pantong, Ph.D.
piyathip2.jpg

ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม

Piyathip Pradujprom, Ph.D.
-ปรัชญา2.jpg

ดร.ปรัชญา แก้วแก่น

Pratchaya Kaewkaen, Ph.D.
.ปริญญา-2.jpg

ดร.ปริญญา เรืองทิพย์

Parinya Ruantip, Ph.D.
peera3.jpg

ดร.พีร วงศ์อุปราช

Peera Wongupparaj, Ph.D.
yuttana2.jpg

ดร.ยุทธนา จันทะขิน

Yoottana Janthakhin, Ph.D.
sirikran2.jpg

ดร.สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์

Sirikran Juntapremjit, Ph.D.
authaipohn2.jpg

ดร.อุทัยพร ไก่แก้ว

Autaipohn Kaikaew, Ph.D.
sarawin2.jpg

ดร.ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์

Sarawin Thepsatitporn, Ph.D.